Přístupnost - IntoKildare

Strategická priorita 4: Posílení konektivity a dostupnosti destinací

Akce 15: Podporovat přijetí zásad univerzálního designu

Přijetí principů univerzálního designu (tj. zpřístupnění turistických atrakcí, ubytování a služeb pro všechny) umožní širší skupině lidí užít si své zkušenosti s cestovním ruchem v Kildare. To zahrnuje mladé, staré a ty s různými schopnostmi. Nové a stávající podniky cestovního ruchu budou podporovány, aby při rozvoji a provozu svých podniků přijaly zásady univerzálního designu a designu vhodného pro věkové skupiny.

 

Into Kildare bude spolupracovat s County Kildare Access Network a Kildare County Council s cílem povzbudit podniky cestovního ruchu, aby přijaly principy univerzálního designu.